Μικροκλίμα

Η θερμοκρασία εντός του σπηλαίου είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, μεταξύ 16 – 18 ⁰C ενώ η υγρασία ανέρχεται στο 90 %. Προκειμένου να αναπληρώνεται κατάλληλα ο αέρας στο εσωτερικό του, δεν επιτρέπεται να βρίσκονται περισσότερα από 12 άτομα εντός του σπηλαίου.