Χρόνος περιήγησης: 25-30 λεπτά με δυνατότητα χρήσης ακουστικών σε διαφορετικές γλώσσες.

Πρόσβαση